Segregowanie śmieci

Dbanie o środowisko nat­u­ralne jest coraz bardziej powszechne, pow­staje sporo inic­jatyw pro­mu­ją­cych “czysty świat” — doskon­ałym przykła­dem jest cho­ci­ażby “Świa­towy Dzień Ziemi”…

Każda akcja pro­mu­jąca środowisko i czys­tość z pewnoś­cią jest warta uwagi i sza­cunku. Dzięki stałemu czyszcze­niu nie tylko miejsc pub­licznych, ale i otoczenia obok siebie po prostu żyje się lep­iej. Bardzo duże znacze­nie przy wyżej wymienionych inic­jatywach ma nie tylko sprawne czyszcze­nie i seg­re­gowanie odpadów. Równie ważne, jak nie ważniejsze jest wychowanie eko­log­iczne, tj. edukacja, która uświadamia zarówno młodym, jak i starszym osobom znacze­nie czys­tości i dba­nia o środowisko.

Wychowanie proeko­log­iczne jest niezwykle ważne.

Kiedy już jesteśmy w pełni świadomi znaczenia utrzy­ma­nia czys­tości warto zad­bać również o seg­re­gację śmieci. Bieżąca seg­re­gacja pozwala nam lub fir­mom świad­czą­cym usługi wyworzenia śmieci na recyk­ling. Recyk­ling, czyli wtórne przetworze­nie wydawać by się mogło zbęd­nych już odpadów jest doskon­ałym rozwiązaniem dba­ją­cym o środowisko nat­u­ralne. Zami­ast wywozić pomieszanych śmieci na wielkie śmiet­niki, gdzie miałyby one leżeć całe lata, lub zostać pod­dane spale­niu można pod­dać je recyk­lin­gowi, tym samym umożli­wić ich ponowne wykorzystanie.

Pod­sumowu­jąc. Dbanie o czys­tość, nie wyrzu­canie odpadów w miejsca gdzie nie jest ich miejsce oraz odpowied­nia seg­re­gacja to bardzo pożyteczne kwestie, które spraw­iają, że w okół nas jest czysto i przyjemnie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

12 + six =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

You might also likeclose