Segregacja śmieci i nieczystości

Ofer­u­jemy usługi seg­re­gacji odpadów, śmieci i nieczys­tości na tere­nie całego Wrocławia. Dojeżdżamy do klienta, gwaran­tu­jemy konkuren­cyjne ceny.

W celu zamówienia pełnej usługi zapraszamy do kontaktu:

+48 514 006 006

Jesteśmy dys­pozy­cyjni 24h na dobę!

You might also likeclose