O Firmie

Pro­fesjon­alne usługi to u nas pod­stawa! Eko-Logis Wrocław

Eko-Logis to pro­fesjon­alny part­ner w biz­ne­sie. Zapew­ni­amy pod­staw­ianie kon­tenerów, przewóz surow­ców wtórnych oraz seg­re­gacje odpadów i nieczystości.

Pod­czas pracy kładziemy szczególny nacisk na ochronę środowiska nat­u­ral­nego. Wykazu­jemy się wszys­tkimi niezbęd­nymi zaświad­czeni­ami oraz zez­wole­ni­ami na prowadze­nie tego typu działalności.

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju zlece­nia, doradzamy naszym klien­tom jak najlepiej pozbyć się różnego rodzaju odpadów.

Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

You might also likeclose